Skontaktuj się z nami

nauka jazdy lublin

+48 665 33 66 99

osk@nawigator.lublin.pl

Zaloguj się

Prawo jazdy - Kategoria B

Jazdy szkoleniowe w ka?dej szanuj?cej si? i odpowiedzialnej szkole jazdy rozpoczynaj? si? po ca?ym, minimum 30 godzinnym cyklu teorii. Tylko dobrze przygotowany kursant jest w stanie we w?a?ciwy sposb ??czy? teori? z praktyk?. Nie da si? dobrze je?dzi? po drogach nie znaj?c przepisw.

Kurs na prawo jazdy obejmuje 30 godzin praktyki w samochodzie. W tym czasie kursant powinien odbywa? jazdy w r?nych warunkach drogowo- ruchowych. Przynajmniej 2 godziny musz? by? przeprowadzone si? po zapadni?ciu zmroku a 4 godziny na drogach o dopuszczalnej pr?dko?ci poruszania si? powy?ej 70 km/h. Kurs ko?czy si? egzaminem wewn?trznym z teorii i praktyki. Oba egzaminy przeprowadzane s? dok?adnie zgodnie z zasadami egzaminu pa?stwowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w W.O.R.D. jest uzyskanie pozytywnych wynikw egzaminw wewn?trznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011

o firmie zapisy egzamin na prawo jazdy nauka jazdy kategoria B

Jesteś 128078 gościem na tej stronie